Метод усереднення у нелінійних задачах оптимального управління маятниковими коливаннями вантажу на канаті мостового крана

Ескіз

Дата

2017

Автори

Човнюк, Ю.
Діктерук, М.
Комоцька, С. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розвинута асимптотична методика розв'язку задач оптимального управління суттєво нелінійними маятниковими коливаннями вантажу на канаті мостового крана у випадку малих керуючих впливів. Внаслідок суттєвої нелінійності, тобто залежності частоти коливань від повільного вектора, система рівнянь відповідної крайової задачі не має стандартного виду. За деяких додаткових припущень вдається здолати вказані вище труднощі й привести рівняння до стандартної форми, а також розвинути алгоритм наближеної побудови оптимального управління маятниковими коливаннями вантажу на канаті мостового крана (у межах критерію Л.С. Понтрягіна).

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, метод, усереднення, нелінійність, оптимальне управління, маятникові коливання, вантаж, канат, мостовий кран, method, averaging, nonlinearity, optimal control, pendulum oscillations, cargo, rope, bridge crane

Бібліографічний опис

Човнюк Ю. Метод усереднення у нелінійних задачах оптимального управління маятниковими коливаннями вантажу на канаті мостового крана / Ю. Човнюк, М. Діктерук, С. Ю. Комоцька // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 90. – С. 85-91. – Бібліогр. : 19 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset