Організація ризик-орієнтованого управління на грунті сполучення платформи «комплаєнс- менеджменту» та «управління за цілями»

Ескіз

Дата

2019

Автори

Максимꞌюк, Юлія Сергіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Оптимізація ризиків здійснюється з використанням трьох моделей обробки первісних даних, які забезпечують формалізовану обробку та обґрунтування висновків щодо заходів з оптимізації ризиків: модель співставлення цілей підприємства з умовами функціонування та типовими ризиками для цих умов; модель співставлення наявних ресурсів з потребами та результатами завдань; модель вибору методів управління ризиками

Опис

Ключові слова

методи управління ризиками, оптимізація ризиків, промислове підприємство

Бібліографічний опис

Максимꞌюк Ю. С. Організація ризик-орієнтованого управління на грунті сполучення платформи «комплаєнс- менеджменту» та «управління за цілями»/ Ю. С. Максимꞌюк // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 131 - 134. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset