Організація ризик-орієнтованого управління на грунті сполучення платформи «комплаєнс- менеджменту» та «управління за цілями»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Максимꞌюк, Юлія Сергіївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Оптимізація ризиків здійснюється з використанням трьох моделей обробки первісних даних, які забезпечують формалізовану обробку та обґрунтування висновків щодо заходів з оптимізації ризиків: модель співставлення цілей підприємства з умовами функціонування та типовими ризиками для цих умов; модель співставлення наявних ресурсів з потребами та результатами завдань; модель вибору методів управління ризиками
Опис
Ключові слова
методи управління ризиками, оптимізація ризиків, промислове підприємство
Бібліографічний опис
Максимꞌюк Ю. С. Організація ризик-орієнтованого управління на грунті сполучення платформи «комплаєнс- менеджменту» та «управління за цілями»/ Ю. С. Максимꞌюк // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 131 - 134. - Бібліогр. : 2 назви.