Сучасний формат спільного аудиту як інструмент подолання ресурсної та інформаційної асиметрії

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Глобалізація міжнародного бізнесу та інтеграція України у світовий економічний простір стимулюють підвищення ділової активності іноземних корпорацій на ринку України та відповідно вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за кордоном
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, зовнішньоекономічна діяльность, фінансова звітність, спільний аудит, інформаційна асиметрія
Бібліографічний опис
Іщенко Т. М. Сучасний формат спільного аудиту як інструмент подолання ресурсної та інформаційної асиметрії / Т. М. Іщенко, Т. В. Савчук // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 68 - 73. - Бібліогр. : 3 назви.