Сучасний формат спільного аудиту як інструмент подолання ресурсної та інформаційної асиметрії

Ескіз

Дата

2019

Автори

Іщенко, Тетяна Михайлівна
Савчук, Тетяна Валеріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Глобалізація міжнародного бізнесу та інтеграція України у світовий економічний простір стимулюють підвищення ділової активності іноземних корпорацій на ринку України та відповідно вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за кордоном

Опис

Ключові слова

кафедра менеджменту в будівництві, зовнішньоекономічна діяльность, фінансова звітність, спільний аудит, інформаційна асиметрія

Бібліографічний опис

Іщенко Т. М. Сучасний формат спільного аудиту як інструмент подолання ресурсної та інформаційної асиметрії / Т. М. Іщенко, Т. В. Савчук // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 68 - 73. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced