Визначення технічного стану будівель для забезпечення техногенної безпеки

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Забезпечення безпеки та захисту населення, об’єктів економіки від негативних наслідків надзвичайних ситуацій (НС) різного походження повинно розглядатись як невід`ємна частина державної політики у сфері національної безпеки і державного будівництва, як одна з найбільш важливих функцій діяльності центральних органів державної виконавчої влади
Опис
Ключові слова
надзвичайні ситуації (НС), технічний стан будівель, потенційно небезпечні об’єкти (ПНО), випробовування міцності конструкцій, метод неруйнівного контролю
Бібліографічний опис
Отрош Ю. А. Визначення технічного стану будівель для забезпечення техногенної безпеки / Ю. А. Отрош, Д. М.Морозова // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 163 - 165. - Бібліогр. : 3 назви.