Визначення технічного стану будівель для забезпечення техногенної безпеки

Ескіз

Дата

2019

Автори

Отрош, Юрій Анатолійович
Морозова, Д. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Забезпечення безпеки та захисту населення, об’єктів економіки від негативних наслідків надзвичайних ситуацій (НС) різного походження повинно розглядатись як невід`ємна частина державної політики у сфері національної безпеки і державного будівництва, як одна з найбільш важливих функцій діяльності центральних органів державної виконавчої влади

Опис

Ключові слова

надзвичайні ситуації (НС), технічний стан будівель, потенційно небезпечні об’єкти (ПНО), випробовування міцності конструкцій, метод неруйнівного контролю

Бібліографічний опис

Отрош Ю. А. Визначення технічного стану будівель для забезпечення техногенної безпеки / Ю. А. Отрош, Д. М.Морозова // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 163 - 165. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset