Будівництво і реконструкція центрів первинної медичної допомоги в об’єднаних територіальних громадах України

Анотація
У статті розглядаються питання забезпечення первинної медико-санітарної допомоги в об’єднаних територіальних громадах. На основі Положення про центри первинної медичної допомоги в Україні розроблені рекомендації щодо складу і площ приміщень амбулаторій сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктів. Наведена структура закладів первинної медичної допомоги у складі об’єднаних територіальних громад різних рівнів. Надані пропозиції, щодо особливостей реконструкції існуючих закладів
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, об'єднані територіальні громади, амбулаторії сімейної медицини, фельдшерсько-акушерські пункти, ЦПМДС
Бібліографічний опис
Брідня Л. Ю. Будівництво і реконструкція центрів первинної медичної допомоги в об’єднаних територіальних громадах України / Л. Ю. Бридня // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – С. 582-592. - Бібліогр. : 4 назви.