Реалізація державної етнонаціональної політики на місцях: пропозиції для удосконалення

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Держава, як один із вагомих суб’єктів етнополітичних процесів на її території, повинна бути основним регулятором цих процесів, тим, хто визначає «правила гри» у цілій системі. Подібна регуляція повинна здійснюватися як на загальнонаціональному, так і особливо на регіональному рівні. Адже від цього безпосередньо залежить гармонія в етнонаціональних відносинах, подальший розвиток такої держави, забезпечення її політичної стабільності.
Опис
Ключові слова
державна етнонаціональна політика, децентралізація
Бібліографічний опис
Червеняк К. Т. Реалізація державної етнонаціональної політики на місцях: пропозиції для удосконалення / К. Т. Червеняк // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 149 - 153. - Бібліогр. : 5 назв.