Прояви національного концепту М. І. Костомарова в дискусіях зі слов’янофілами

Ескіз

Дата

2018

Автори

Гедін, Максим Сергійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

У XIX столітті на теренах України, що увійшли до складу Російської імперії, самодержавство цілеспрямовано придушувало національне і культурне життя українського народу. В цей час в українському суспільно-політичному русі з’являються сили, які поки ще не заявили активно про належність до українства, але мали значний суспільно- політичний потенціал і протистояли російській асиміляції всіма можливими методами. Це були представники української ліберальної інтелігенції, дворянства та чиновники різного рангу, які з часом розгорнули діяльність у загальноросійських державних і громадських структурах, займалися місцевими господарськими питаннями, народною освітою, охороною здоров’я[7, с. 43]. Вони займалися культурницькою діяльністю, вивчали історію слов’янського народу, слов’янський етногенез, слов’янську археологію, міфологію, писемність, правові інститути давніх слов’ян. Аналіз їх інтелектуальної, суспільно-політичної та духовної спадщини, їхнього внеску у скарбницю українського національного державотворення є завданням сучасної історичної науки.

Опис

Ключові слова

український суспільно-політичний рух, українська державність

Бібліографічний опис

Гедін М. С. Прояви національного концепту М. І. Костомарова в дискусіях зі слов’янофілами / М. С. Гедін // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 246 - 252. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced