Георадіолокаційні методи діагностики автомобільних доріг: встановлення розрахункових характеристик грунтів земляного полотна

Ескіз

Дата

2018

Автори

Човнюк, Ю. В.
Діктерук, М. Г.
Чередніченко, П. П.
Соболевська, Т. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

розглянуті та порівняні існуючі математичні моделі визначення діелектричної проникності ґрунтів, котрі є земляним полотном автомобільних доріг. Вказані моделі, зазвичай, використовуються у георадіолокаційній діагностиці автомобільних доріг і надзвичайно важливі при проектуванні ремонтів щодо посилення конструкції дорожнього одягу та забезпечення всіх необхідних транспортно-експлуатаційних характеристик самої дороги. Показаний вплив частоти сигналу на величину діелектричної проникності мінералів і води. Порівнюються електрофізичні властивості зв’язаної і вільної води. У результаті узагальнення наукових досліджень, проведених Судаковою М. С. та Криворучко Я. С. щодо розробки та застосування методики діелектричних вимірювань з використанням польового георадара у лабораторних умовах, запропонований метод, який дозволяє визначати ефективну діелектричну проникність гетерогенних середовищ й оцінювати вміст вологи у ґрунтах. Авторами роботи зроблений висновок, що з даними експериментальних досліджень діелектричних властивостей ґрунту задовільно збігаються результати розрахунків за моделлю Бірчака та Шмугге (Birchak J. R., Schmugge T. J.). Саме ці моделі є основою для вдосконалення математичної моделі, яка встановлює діелектричну проникність ґрунтів/дорожнього одягу автомобільних доріг із урахуванням різних розрахункових станів ґрунту і частоти електромагнітних хвиль, які генеруються георадаром.

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації технологічних процесів, кафедра міського будівництва, ґрунт, діелектрична проникність, частота, математична модель

Бібліографічний опис

Георадіолокаційні методи діагностики автомобільних доріг: встановлення розрахункових характеристик грунтів земляного полотна / Ю. В. Човнюк, М. Г. Діктерук, П. П. Чередніченко, Т. Г. Соболевська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 51. - С. 367-374. - Бібліогр : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset