Вип. 51

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Передумови проектування та будівництва пенітенціарних будівель із застосуванням модульних конструкцій, виготовлених у заводських умовах
  (КНУБА, 2018) Третяк, Ю. В.
  У статті висвітлюються питання визначення теоретичної та практичної бази проектування й будівництва швидкоспоруджувальних пенітенціарних будівель та комплексів в Україні. На основі вивчення теоретичних джерел й досвіду проектування встановлено основні критерії та умови планування, проектування й будівництва швидкоспоруджуваних блок-модульних будівель пенітенціарних комплексів. Окреслення й поглиблення проблеми проектування і будівництва пенітенціарних комплексів з використанням блок-модульних конструкцій, виготовлених у заводських умовах, відкриває широкі можливості розвитку як науково-теоретичних, так іпрактичних досліджень у даному напрямку, а саме: розробку законодавчих, проектних та будівельних стандартів у цій галузі, а також конструктивно-дизайнерських рішень будівель та окремих блоків із залученням комп ̳ютерних технологій.
 • Документ
  Адаптивні будівлі та їх вплив на середовище
  (КНУБА, 2018) Оськіна, М. О.
  Розглядається типологія будівель і навколишнього середовища, ідея застосування методології проектування адаптивних будівель, що мають характеристики енергоефективної, параметричної та кінетичної архітектури. Встановлені автором фактори адаптації - приклад, як саме архітектура на різних рівнях проектування виступає зв‘язком між елементами урбаністики та природніми об‘єктами.
 • Документ
  Практичні аспекти дослідження та корегування сітчастих структур, побудованих шляхом геометричного формоутворення
  (КНУБА, 2018) Скочко, В. І.
  Розкриваються прикладні аспекти формоутворення, дослідження, корегування та подальшого розрахунку внутрішніх зусиль просторових сітчастих структур, на прикладі стрижневих конструкцій, що працюють в межах пружних деформацій без втрати стійкості.
 • Документ
  Проектні пропозиції щодо перепрофілювання промислової будівлі під арт-кластер (на прикладі колишнього пивоварного заводу Ріхерта на вул. Фрунзе, 35)
  (КНУБА, 2018) Івашко, О. Д.
  В статті наведено авторські проектні пропозиції щодо трансформації під арт-кластер промислового підприємства. Будівля є пам‘яткою архітектурі, і історичні фасади повинні залишатись в первісному вигляді. Будівлі радянського періоду підлягають знесенню, на їх місці запропоновані сучасні об‘єми, які контрастують з історичною частиною комплексу.
 • Документ
  Симбіоз архітектури і засобів дизайну у формотворенні фасадів багатоповерхових автостоянок
  (КНУБА, 2018) Кисіль, С. С.
  У статті досліджуються і визначаються особливості симбіозу архітектури і засобів дизайну при формотворенні фасадів транспортних споруд, на прикладі багатоповерхових автостоянок, як плацдарму для реалізацій новітніх медіа-технологій в дизайні та архітектурі.
 • Документ
  Організація формування середовища і функціонального наповнення будинків для літніх людей
  (КНУБА, 2018) Кучківська, О. А.
  Житло у сучасному суспільстві повинно відповідати різноманітним соціальним, віковим і антропометричним потребам людей. На основі аналізу вітчизняного і світового досвіду проектування геріатричних центрів, виявлені основні тенденції формування функціонального простору та встановлено їх відповідність до сучасних вимог населення старшого віку.
 • Документ
  Інформаційні технології мультимедійних презентацій
  (КНУБА, 2018) Іванова, Л. С.
  Мультимедійна презентація - це ефективний спосіб подання інформації про товари і послуги, програмні продукти, проекти або технології. Мультимедіа-презентація може містити текст, графіку, звуковий і дикторський супровід, відеофрагменти і анімацію, може бути лінійною або інтерактивною. Програмні засоби для мультимедійних презентацій - це множинні інформаційні середовища, що забезпечують введення / виведення інформації різних типів в комп'ютер, комп'ютерне створення, переробку і відображення інформації різних рівнів і структури для сприйняття різними органами почуттів людини одночасно.
 • Документ
  Чисельне рішення задач оптимального проектування при обмеженні власних частот коливанання пологої оболонки зі зламами
  (КНУБА, 2018) Гайдайчук, В. В.; Кошевий, О. О.
  Проведені дослідження зміни першої власної частоти коливання пологої оболонки зі зламами за допомогою параметричної оптимізації, для запобігання виникнення резонансу від обладнання, яке має дотик до будівельної конструкції. Цільова функція – маса. Змінні проектування – товщина оболонки. Ліміт – перша власна частота оболонки. Представлені 10 частот і форм коливання до оптимізації і після оптимізації. Показано оптимальний розподіл товщини оболонки та діаграма зменшення маси оболонки після оптимізації.
 • Документ
  Партисипативні процеси в архітектурному проектуванні житлових чарунок міста
  (КНУБА, 2018) Яремчук, О. І.
  У статті досліджується існуюча практика та перспектива розвитку архітектурного проектування елементарних планувальних житлових чарунок міста. Підкреслюється факт недостатньої вивченості партисипативних процесів у проектній діяльності. Акцентується увага на їх перспективній ефективності у вирішенні завдань формування архітектурного середовища міста на засадах сталості.
 • Документ
  Принципы формирования торгово-развлекательных центров в Иране
  (КНУБА, 2018) Алимадад, Солтани Али
  Стаття присвячена питанням дослідження організації та формування сучасних торгово-розважальних центрів і ринкових площ Близького і Середнього Сходу і зокрема, питань ретрансляції торгової функції в нових умовах розвитку багатьох міст Ірану. Традиційний східний ринок є унікальним архітектурно-культурним утворенням, отриманим в результаті багатовікового багаторівневого симбіозу культури, релігії і торгівлі.
 • Документ
  Стан берегових зон Києва
  (КНУБА, 2018) Юрковець, О. С.; Приймаченко, О. В.
  Розглянуто основні недоліки та проблеми пов’язані зі станом берегових зон міста Києва а також декілька закордонних програм та прикладів використання набережних.
 • Документ
  Психо-емоційні аспекти естетичного в теорії містобудування та ландшафтної архітектури
  (КНУБА, 2018) Рубан, Л. І.
  Стаття присвячена: узагальненню положень теорії містобудування та ландшафтної архітектури другої половини 20 ст., які стосуються напряму естетики містобудування; розгляду можливих емоційних переживань людини як естетичної оцінки витворів містобудівного та садово- паркового мистецтва при їх сприйнятті; необхідності вивчення закономірностей емоційного сприйняття архітектурно-ландшафтних об’єктів, в складі яких є присутнім водний компонент, для вирішення актуальних проблем містобудування та ландшафтної архітектури.
 • Документ
  Аналіз функціонально-просторової організації житлового середовища в центральній частині Юнгшань в м. Ухань
  (КНУБА, 2018) Івашко, Ю. В.; Кобиларчик, Юстина; Кушнєж-Крупа, Домініка
  Проблематика статті присвячена архітектурі одного з регіонів Китаю, який найбільше розвивається. Так само які в інших регонах Китаю, в Ухані також можна виділити кілька форм проживання, починаючи від багатокартирних багатоповерхових будинків до традиційного житла в усталених житлових комплексах (хутонгі) і соцального житла для незахищених шарів населення. Соцальне житло є суттєвою підтримкою для незахищених шарів населення, однак воно не відповідає сучасним стандартам проживання.
 • Документ
  Напрямки підвищення територіальної ємності кварталів міської забудови
  (КНУБА, 2018) Бакун, К. С.; Плешкановська, А. М.
  В статті розглянуто напрямки підвищення територіальної ємності міської забудови, такі як підземна урбаністика, надземна урбаністика, вертикальна урбаністика. Був проведений аналіз понять екологічна ємність території, ландшафтна ємність території, демографічна ємність території, ємність території.
 • Документ
  GIS – технології як основа визначення територіальних ресурсів міської забудови
  (КНУБА, 2018) Бакун, К. С.
  Розглянуто поняття та можливості застосування GIS- технологій. Наведена скорочена модифікована типологія кварталів житлової забудови на прикладі міста Києва. Сформовані етапи формування спеціальної інформаційної бази та наведено алгоритм наповнення бази даних для розрахунку визначення потенційного територіального ресурсу для кожного обраного кварталу чи земельної ділянки.
 • Документ
  Імплементація неокласичних тенденцій в архітектурі К. С. Алабяна: Урядовий квартал в Києві
  (КНУБА, 2018) Марковський, А. І.
  Синтез радянських та італійських тенденцій в генезисі архітектури неокласики в творчості Каро Алабяна на прикладі конкурсних проектів на забудову Урядового кварталу в Києві 1934-1935 років.
 • Документ
  Культурно-просвітницька діяльність промислових підприємств
  (КНУБА, 2018) Костюк, О. О.
  В статті розглянуто роль культурно-просвітницької діяльності промислових підприємств для України. Проаналізований досвід формування культурно-просвітницьких центрів в країнах Європи.
 • Документ
  Світло і колір як головна формоутворююча компонента в архітектурному образі
  (КНУБА, 2018) Кондрацька, О. І.
  В статті розглянуто ідею формотворення архітектурного образу, коли головним компонентом є система світло-колір (С+К). Ця гіпотеза підтверджується практичними доробками сучасних архітекторів, які ставили головним компонентом образу колір. В роботі пропонується розглядати такий головний компонент як взаємоузгоджену систему світла і кольору з урахуванням кількісних показників всіх складових станів і їх взаємовплив. Це дозволить формувати світло-кольоровий архітектурний образ цілеспрямовано і керовано.
 • Документ
  Георадіолокаційні методи діагностики автомобільних доріг: встановлення розрахункових характеристик грунтів земляного полотна
  (КНУБА, 2018) Човнюк, Ю. В.; Діктерук, М. Г.; Чередніченко, П. П.; Соболевська, Т. Г.
  розглянуті та порівняні існуючі математичні моделі визначення діелектричної проникності ґрунтів, котрі є земляним полотном автомобільних доріг. Вказані моделі, зазвичай, використовуються у георадіолокаційній діагностиці автомобільних доріг і надзвичайно важливі при проектуванні ремонтів щодо посилення конструкції дорожнього одягу та забезпечення всіх необхідних транспортно-експлуатаційних характеристик самої дороги. Показаний вплив частоти сигналу на величину діелектричної проникності мінералів і води. Порівнюються електрофізичні властивості зв’язаної і вільної води. У результаті узагальнення наукових досліджень, проведених Судаковою М. С. та Криворучко Я. С. щодо розробки та застосування методики діелектричних вимірювань з використанням польового георадара у лабораторних умовах, запропонований метод, який дозволяє визначати ефективну діелектричну проникність гетерогенних середовищ й оцінювати вміст вологи у ґрунтах. Авторами роботи зроблений висновок, що з даними експериментальних досліджень діелектричних властивостей ґрунту задовільно збігаються результати розрахунків за моделлю Бірчака та Шмугге (Birchak J. R., Schmugge T. J.). Саме ці моделі є основою для вдосконалення математичної моделі, яка встановлює діелектричну проникність ґрунтів/дорожнього одягу автомобільних доріг із урахуванням різних розрахункових станів ґрунту і частоти електромагнітних хвиль, які генеруються георадаром.
 • Документ
  Про ефективність роботи смуг руху громадського транспорту на магістральній мережі міст
  (КНУБА, 2018) Васильєва, Г. Ю.; Кошевий, О. П.; Чередніченко, П. П.
  Розглянуто підходи до оцінки ефективності роботи смуг руху громадського транспорту на магістральній мережі міст та забезпечення на них безпеки міського руху.