Характеристика сучасного будівельного законодавства Нової Зеландії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Томіленко, Марія Андріївна
Чубіна, Тетяна Дмитрівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сучасні глобалізаційні процеси в світі неминуче впливатимуть на інтеграцію будівельної галузі України, в першу чергу, в європейську та світову системи стандартів, технічних регламентів, нагляду і контролю, які характерні для економічно розвинених країн. Вивчення світового досвіду нагально необхідне як для архітектурно-проектуальних компаній України, які вже співпрацюють із зарубіжними колегами, особливо в питаннях індивідуального житлового будівництва, так і з точки зору реформування національної системи технічного регулювання будівельної галузі
Опис
Ключові слова
будівельне законодавство Нової Зеландії, нормативно-правові акти, будівельні норми, технічне регулювання
Бібліографічний опис
Томіленко М. А. Характеристика сучасного будівельного законодавства Нової Зеландії / М. А. Томіленко, Т. Д. Чубіна // Будівельне право: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць: в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль: Бескиди, 2019. – Ч.1. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 року. - С. 212 - 218. - Бібліогр. : 6 назв.