Безпекова політика України в контексті міжнародної безпеки

Ескіз

Дата

2019

Автори

Медвідь, Федір Михайлович
Ковальов, Вадим Вікторович
Урбанський, Максим Вікторович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Стратегія національного розвитку України, що базується на системі національних інтересів і пріоритетів, включає і стратегію національної безпеки держави, яка визначає принципи, пріоритетні цілі, завдання та механізми забезпечення життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз[4]. З урахуванням геополітичної і внутрішньої ситуації діяльність усіх державних органів в Україні має бути зосереджена на прогнозуванні, своєчасному виявленні, попередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці, захисті суверенітету і територіальної цілісності України, безпеки її прикордонного простору, піднесенні економіки країни, забезпеченні особистої безпеки, конституційних прав і свобод людини і громадянина, викоріненні злочинності, вдосконаленні системи державної влади, зміцненні законності і правопорядку та збереженні соціально-політичної стабільності суспільства, зміцненні позицій України у світі, підтриманні на належному рівні її оборонного потенціалу і обороноздатності, радикальному поліпшенні екологічної ситуації.

Опис

Ключові слова

стратегія національного розвитку, безпекова політика, міжнародна безпека

Бібліографічний опис

Медвідь Ф. М. Безпекова політика України в контексті міжнародної безпеки / Ф. М. Медвідь, В. В. Ковальов, М. В. Урбанський // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 70 - 75. - Бібліогр. : 12 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced