Еколоічні проблеми великих міст

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Пристайко, Валерій Володиирович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
В даний час в містах проживає більше половини населення Землі. Урбанізація, з одного боку, покращує умови життя населення, з іншого - призводить до витіснення природних систем штучним, забрудненням навколишнього середовища, підвищенням хімічного, фізичного і психологічного навантаження на організм людини. Урбанізація як історичний процес зростання ролі міських поселень досягла значних масштабів. Екологічний аспект урбанізації виражається в тому, що міста все більше концентрують всі види забруднення навколишнього середовища, надаючи прямий і непрямий вплив на значні території. Розвиток урбанізації призвів до формування зон активної взаємодії територіальних спільнот людей з навколишнім природним середовищем. Результатом цього є забруднення та деструктуризація компонентів природного середовища, насамперед за рахунок виробничої і комунально-побутової діяльності населення та погіршення природних умов життя людей, що негативно впливає на їх здоров’я.
Опис
Ключові слова
місто, урбанізація, екологічні проблеми міст
Бібліографічний опис
Пристайко В. В. Еколоічні проблеми великих міст / В. В. Пристайко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 354 - 357. - Бібліогр. : 4 назви.