Дистанційне навчання: роль і місце в забезпеченні інформатизації освіти

Ескіз

Дата

2020-10-12

Автори

Юдічева, Ольга Петрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дистанційна освіта включає у себе низку освітніх послуг, що надаються віддаленою від навчального закладу студентам за допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища, що ґрунтується на засобах обміну навчальною інформацією за допомогою сучасних телекомунікаційних технологій. Якщо говорити про інноваційну модель, якою є дистанційне навчання, то вона має наступні риси: сутність технології навчання – розвиток здатності до самоосвіти і самовдосконалення; роль студентів у навчанні – активна, творча; основа навчальної діяльності – співпраця; центральна особа у навчанні – студент. Тобто, створюються умови для впровадження інтерактивних технологій викладання матеріалу, зазнає змін форма і зміст комунікацій між викладачем і студентом.

Опис

Ключові слова

дистанційне навчання, інформатизація освіти, модернізація вищої освіти, інтерактивні технології викладання матеріалу, кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Бібліографічний опис

Юдічева О. П. Дистанційне навчання: роль і місце в забезпеченні інформатизації освіти / О. П. Юдічева // Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення : Міжнар. наук.-метод. конф. до 50-річчя каф. устатк. харчової і готельної індустрії ім. М. І. Беляєва [тези] / Харків. держ. ун-т харчування і торгівлі ; відп. ред. О. І. Черевко. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С.176-177.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset