Міжнародна науково-методична конференція до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва «Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення»

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1668

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Дистанційне навчання: роль і місце в забезпеченні інформатизації освіти
    (2020-10-12) Юдічева, Ольга Петрівна
    Дистанційна освіта включає у себе низку освітніх послуг, що надаються віддаленою від навчального закладу студентам за допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища, що ґрунтується на засобах обміну навчальною інформацією за допомогою сучасних телекомунікаційних технологій. Якщо говорити про інноваційну модель, якою є дистанційне навчання, то вона має наступні риси: сутність технології навчання – розвиток здатності до самоосвіти і самовдосконалення; роль студентів у навчанні – активна, творча; основа навчальної діяльності – співпраця; центральна особа у навчанні – студент. Тобто, створюються умови для впровадження інтерактивних технологій викладання матеріалу, зазнає змін форма і зміст комунікацій між викладачем і студентом.