Оптимізація динамічних параметрів руху мостового крана у режимі пуску : аналіз впливу кранового візка з гнучким підвісом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Човнюк, Ю.
Діктерук, М.
Комоцька, С. Ю.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведена оптимізація динамічних параметрів руху мостового крана, працюючого у режимі пуску. З'ясований вплив параметрів кранового візка з гнучким підвісом вантажу. Запропонований динамічний критерій оптимізації руху системи, за якого на якість руху системи «вантажний візок- канат-вантаж» впливає співвідношення мас вантажу та візка, частоти власних коливань. Результати розв'язку наведені у вигляді графічних залежностей.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, оптимізація, динаміка, параметри руху, мостовий кран, режим, пуск, аналіз, вплив, крановий візок, канат, вантаж, optimization, dynamics, parameters of motion, traveling crane, mode, starting, analysis, influence, faucet light cart, rope, load
Бібліографічний опис
Човнюк Ю. Оптимізація динамічних параметрів руху мостового крана у режимі пуску: аналіз впливу кранового візка з гнучким підвісом / Ю. Човнюк, М. Діктерук, С. Ю. Комоцька // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 87. – С. 21 - 27. – Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання