Вип. 87

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/120

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 13
 • Документ
  Визначення параметрів заступної схеми лінійного магнітоелектричного вібратора
  (КНУБА, 2016) Бондар, Р.
  Розглянуто вібратор з приводом від лінійного магнітоелектричного двигуна та запропоновано його електричну заступну схему. Механічну частину пристрою подано у вигляді відповідних електричних опорів, використовуючи метод електромеханічних аналогій. Згідно наведеної заступної схеми, виконано розрахунок електромеханічних параметрів дослідного зразка магнітоелектричного вібратора. Відповідні значення параметрів визначались на підставі чисельного розрахунку магнітного поля методом скінченних елементів.
 • Документ
  Визначення параметрів слідкуючого гідравлічного стабілізатора
  (КНУБА, 2016) Пелевін, Л. Є.; Карпенко, М.; Горбатюк, Є.; Дзюбенко, В.
  Розроблена математична модель слідкуючого гідравлічного стабілізатора, який забезпечує раціональний процес роботи роторної землерийної машини з декількома робочими органами шляхом визначення керуючого впливу. Завдяки зворотному зв'язку слідкуюча система з певною точністю забезпечує відповідність між виходом і входом.
 • Документ
  Дослідження динамічної моделі гідравлічного циліндра об'ємного гідроприводу
  (КНУБА, 2016) Міщук, Д. О.
  Розглянуто динамічну модель гідравлічного одноштокового циліндра із простим ввімкненням у складі об'ємного гідроприводу, що складається із золотникового розподільника, гідронасоса та гідроліній. Побудовано математичну модель гідроциліндра, визначено метод її розв'язку та представлено результати моделювання. Проаналізовано параметри, що суттєво впливають на динаміку роботи гідроциліндра у період його пуску.
 • Документ
  Вплив кута нахилу робочої поверхні вібраційного грохота на ефективність його роботи
  (КНУБА, 2016) Назаренко, І. І.; Орищенко, С.; Мацюк, Б.
  Досліджено вплив кута нахилу сит грохота на ефективність його роботи. Здійснено оцінку параметрів машини та аналіз руху матеріалу по поверхні сита вібраційного грохота. Розроблена математична модель та отримані аналітичні залежності для визначення параметрів грохота для різних положень його поверхні.
 • Документ
  Експериментальні дослідження процесу вібраційного формування бетонних сумішей
  (КНУБА, 2016) Шаленко, В.; Гарнець, В.; Пристайло, М.
  При проведенні експериментів було використане вимірювально-реєструючє обладнання, яке дозволяє швидко і без повторювань отримувати точні оцінки взаємодії поверхневої вібромашини з бетонною сумішшю та дає можливість обробляти їх за допомогою сучасного програмного забезпечення за допомогою спеціально написаної програми “ TenzoCut ”. Експериментально встановлено характер зміни динамічних параметри системи: амплітуди і частоти коливань робочого органа та динамічний тиск на робочий орган і стінки, потужність приводу при зміні висоти виробу.
 • Документ
  Підвищення ефективності машин з абразивним інструментом
  (КНУБА, 2016) Абрашкевич, Ю. Д.; Мачишин, Г. М.; Човнюк, О.; Щербина, Т.
  У роботі проведено дослідження, яке дозволяє спроектувати переносну відрізну машину з абразивним робочим органом та раціональним кутом встановлення металопрокату, що розрізається, відносно осі різання за рахунок затискного пристрою, що забезпечує збільшення терміну служби абразивного круга.
 • Документ
  Особливості розрахунку робочого органа обладнання для монтажу тротуарних плит
  (КНУБА, 2016) Богуславський, В.
  Наведена послідовність будівництва тротуарів із плит. Обгрунтована доцільність застосування вакуум-захоплювачів для монтажу залізобетонних тротуарних плит. Описана схема маніпулятора і технологія його застосування. Запропанована методика визначення головного пара¬метра робочого органу обладнання для монтажу (діаметра вакуум-камери).
 • Документ
  Абразивна зносостійкість конструкційних матеріалів в умовах зношування закріпленим абразивом
  (КНУБА, 2016) Добровольський, О.; Косенко, В.
  Наведені значення абразивної зносостійкості сталей, чавунів, кольорових металів і сплавів на їх основі, керамічних матеріалів, пластмасс. Результати випробування отримані за єдиною стандартною методикою при терті зразків на машині Х4-Б.
 • Документ
  Уточнений динамічний аналіз та мінімізація навантажень у канатах вантажопідйомних кранів
  (КНУБА, 2016) Човнюк, Ю.; Діктерук, М.; Комоцька, С. Ю.
  Наведений уточнений динамічний аналіз та оптимізація (мінімізація) навантажень у канатах вантажопідйомних кранів. Встановлені режими руху вантажу на канаті, за яких мінімізовані як коливання самого вантажу, так і пружні сили, котрі деформують канат. Як критерій якості руху обраний той, що мінімізує коефіцієнт динамічності.
 • Документ
  Розробка блоку зворотного зв'язку для реалізації оптимальних законів руху мостового крана
  (КНУБА, 2016) Ловейкін, В.; Ромасевич, Ю.; Крушельницький, В.
  В роботі наведено принцип роботи розробленого блока зворотного зв'язку для системи керування краном, призначеного для визначення фізичних параметрів крана, зокрема довжини канату та маси вантажу для подальшої реалізації оптимальних законів руху механізму переміщення мостової балки крана, при яких динамічні навантаження, що діють на балку крана, зводяться до мінімуму.