Символічна політика: вплив знизу

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Прояв символічної політики знизу можна проілюструвати на прикладі тенденцій сучасної молодіжної хіп-хоп культури, яка об’єднує багато напрямів і в тому числі включає сучасне вуличне мистецтво. Певною мірою це напрям, дещо споріднений з течією хіппі 1970-х років: прихильники хіп-хоп культури сповідують аполітичність і вважають, що їх об’єднує мистецтво. Це течія, яка виникла не зверху, як державне політичне замовлення, а саме знизу, і знизу вона справляє в свою чергу вплив на суспільство.
Опис
Ключові слова
символічна політика, кафедра політичних наук
Бібліографічний опис
Івашко О. Д. Символічна політика: вплив знизу / О. Д. Івашко, Є. В. Перегуда // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 110-112. - Бібліогр. : 4 назви.