Символічна політика: вплив знизу

Ескіз

Дата

2016

Автори

Івашко, Олександр Дмитрович
Перегуда, Євген Вікторович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Прояв символічної політики знизу можна проілюструвати на прикладі тенденцій сучасної молодіжної хіп-хоп культури, яка об’єднує багато напрямів і в тому числі включає сучасне вуличне мистецтво. Певною мірою це напрям, дещо споріднений з течією хіппі 1970-х років: прихильники хіп-хоп культури сповідують аполітичність і вважають, що їх об’єднує мистецтво. Це течія, яка виникла не зверху, як державне політичне замовлення, а саме знизу, і знизу вона справляє в свою чергу вплив на суспільство.

Опис

Ключові слова

символічна політика, кафедра політичних наук

Бібліографічний опис

Івашко О. Д. Символічна політика: вплив знизу / О. Д. Івашко, Є. В. Перегуда // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 110-112. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset