Принципи модернізації військового містечка відкритого типу на прикладі м. Чугуїв

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Морозік, А. С.
Л. Г. Василенко
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті висвітлюється принципи модернізації військових містечок, які застосовані та апробовані на прикладі військового об’єкту, що розташований в м. Чугуїв, представлені напрямки осучаснення, які дозволяють покращити містобудівне середовище.
Опис
Ключові слова
детальний план території, принципи модернізації, осучаснення, військове містечко, архітектурно-планувальна та функціональна структура, апробація, архітектурне середовище, детальный план территории, принципы модернизации, осовременивания, военный городок, архитектурно-планировочная и функциональная структура, апробация, архитектурную среду, detailed plan of the territory, principles of modernization, modernization, military town, architectural and planning structure and functional structure, approbation, architectural environment, Кафедра містобудування
Бібліографічний опис
Морозік А. С. Принципи модернізації військового містечка відкритого типу на прикладі м. Чугуїв / А. С. Морозік, Л. Г. Василенко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 326-331. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання