Взаємодія форми та функції в будівлях виставкового призначення

Ескіз

Дата

2019

Автори

Загоровська, В. В.
Пекер, Аркадій Йосипович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто основні принципи взаємодії форми на функцію виставкових центрів, визначено особливості формування об’ємно планувальних та конструктивних рішень, проведена класифікація виставкових центрів. The main principles of the interaction between the form on the function of exhibition centers are considered, the peculiarities of the formation of volumetric planning and constructive decisions are determined, the classification of exhibition centers is carried out

Опис

Ключові слова

кафедра теорії архітектури, виставкові центри, класифікація, розташування виставкових центрів

Бібліографічний опис

Загоровська В. В. Взаємодія форми та функції в будівлях виставкового призначення / В. В. Загоровська, А. Й. Пекер / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 630 - 635. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset