Взаємодія форми та функції в будівлях виставкового призначення

Анотація
Розглянуто основні принципи взаємодії форми на функцію виставкових центрів, визначено особливості формування об’ємно планувальних та конструктивних рішень, проведена класифікація виставкових центрів. The main principles of the interaction between the form on the function of exhibition centers are considered, the peculiarities of the formation of volumetric planning and constructive decisions are determined, the classification of exhibition centers is carried out
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, виставкові центри, класифікація, розташування виставкових центрів
Бібліографічний опис
Загоровська В. В. Взаємодія форми та функції в будівлях виставкового призначення / В. В. Загоровська, А. Й. Пекер / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 630 - 635. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання