Розробка стратегій розвитку об’єднаних територіальних громад як протидія популізму

Ескіз

Дата

2019

Автори

Харитонюк, Орися Леонідівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

В Україні, як і в інших країнах, активно запроваджується стратегічний підхід до планування сталого територіального розвитку. Це пов’язано з перевагами даного методу для всіх основних учасників цього процесу. Нині суттєво видозмінюються функції, що реалізуються під час планувального процесу, зазнає змін сама роль планування у системі місцевого управління. Воно все більше стає інструментом підвищення конкурентоспроможності територій і регіонів, засобом згуртування різних суб’єктів територіального розвитку навколо нових цінностей і довгострокових пріоритетів. Така активізація планувальної діяльності, з одного боку, є закономірним етапом розвитку регіонів та окремих територій, з іншого намаганням регіонів знайти адекватні інструменти, які б допомагали відповісти на виклики сучасного глобалізованого світу, коли істотно пришвидшуються різноманітні зміни, в тому числі політичні, економічні, соціальні, технологічні, екологічні. У сучасному розумінні слово «стратегія» трактується як основні шляхи, практичні кроки і механізми втілення ідеї чи теорії у життя.

Опис

Ключові слова

об'єднання територіальних громад, популізм, стратегічне планування

Бібліографічний опис

Харитонюк О. Л. Розробка стратегій розвитку об’єднаних територіальних громад як протидія популізму / О. Л. Харитонюк // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 167 - 170. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced