Функціонально-технічні індикатори життєвого циклу підприємств в умовах обмеженої інформації

Ескіз

Дата

2019

Автори

Предун, Костянтин Миронович
Шевчук, Олена Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В умовах посилення євроінтеграційних процесів, здійснення структурних зрушень, науково-технічної, кадрово-інтелектуальної модернізації економіки України, необхідності переорієнтування на нові ринки, перед вітчизняними підприємствами машинобудування постає завдання забезпечення належного рівня економічної безпеки як умови утримання та нарощення своїх конкурентних позицій, підвищення фінансово-економічної ефективності та зростання стратегічної стійкості

Опис

Ключові слова

кафедра теплогазопостачання та вентиляції, економічна безпека підприємства

Бібліографічний опис

Предун К. М. Функціонально-технічні індикатори життєвого циклу підприємств в умовах обмеженої інформації / К. М. Предун, О. М. Шевчук // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць: в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 83 - 87. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced