Значення дисципліни « Фізика» для формування фахової компетентності майбутнього інженера – будівельника

Ескіз

Дата

2016

Автори

Петруньок, Т.Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Укладач: В.Д. Шарко- Херсон: Видавництво ХНТУ.- С. 83-85.

Анотація

Основною метою викладання дисципліни «Фізика» у вищому будівельному навчальному закладі є формування у майбутніх фахівців знань, що стосуються фундаментальних законів, за якими відбуваються процеси та явища навколишнього світу, а також створення бази для вивчення інших спеціальних дисциплін. Отже це вимагає високого рівня сформованості знань з фізики. При вивченні фізики перед студентами будь-якої спеціальності ставляться такі завдання: формування світогляду; отримання теоретичної бази, яка дозволяє спеціалісту саморозвиватися у процесі майбутньої професійної діяльності; отримання знань прикладного характеру, без яких неможливе освоєння дисциплін професійної і практичної підготовки. Роль фізики у формуванні фахової компетентності має важливе значення. Так як фізика є теоретичною основою сучасної будівельної техніки, вона озброює працівників будівельної галузі знаннями фізичних методів дослідження; створює необхідні передумови для правильного розуміння фізичних процесів, що відбуваються в системах теплогазопостачання, вентиляції, опалення і кондиціювання повітря будівель і споруд різного призначення.

Опис

Ключові слова

дисципліна "Фізика", майбутні інженери-будівельники, фахова компетентність

Бібліографічний опис

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї економічної системи країни. Професія інженера-будівельника є багатоплановою, вона не обмежується зведенням лише житла. Для забезпечення життєдіяльності людині необхідні й інші об’єкти, зокрема, заводи, дороги, школи. Тому інженер-будівельник не може обмежитись знаннями у вузькій сфері діяльності – кожний новий об’єкт вимагає від нього нових знань і умінь. Крім того, у професії інженера-будівельника міститься багато різних спеціалізацій – конструктори, технологи, сантехніки, електрики тощо. Тому інженери-будівельники зазвичай суміщають декілька спеціальностей, що, відповідно, підвищує вимоги до їх фахової компетентності. Враховуючи високий рівень вимог суспільства щодо побудови споруд різного призначення, а також створення різних типів і стилів житлових будинків, інженеру-будівельнику необхідно враховувати всі можливі особливості конструктивно-технологічного процесу. Отже будівельний вищий навчальний заклад повинен здійснювати підготовку таких фахівців, які володіють новітніми технологіями. І основна роль у виконанні цього завдання належить дисципліні «Фізика». Саме тому навчання фізики має велике значення для формування фахової компетентності інженерів-будівельників.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset