Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами при постійному струмі

Ескіз недоступний

Дата

2018

Автори

Аргатекно, Тетяна вікторівна
Малахова, Олена Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки

Анотація

Низька водозабезпеченість України та постійне зростання рівня забрудненості природних водних об’єктів вимагають вирішення питання раціонального промислового водокористування. Одним із шляхів зменшення надходження шкідливих забруднювачів у навколишнє середовище є повторне використання виробничих стічних вод за умови ефективної їх обробки. Робота присвячена проблемі повторного використання технологічних вод при виробництві друкарських фарб. Наведено результати експериментальних досліджень процесу електрокоагуляційного знебарвлення модельного розчину при використанні спірально-го електродного блоку і постійному електричному струмі. Проведено порівняльний аналіз результатів досліджень процесу знебарвлення, проведених при постійному струмі, з даними раніше проведених експериментів в установці зі змінним струмом. Представлено розрахунки питомих витрат електроенергії та металу для досягнення необхідної ефективності очистки з метою повторного використання обробленої води для технологічних потребі підприємства. Показана суттєва перевага використання постійного електроструму перед змінним за питомими енергетичними характеристиками.

Опис

Ключові слова

спіральні електроди, електрокоагуляція, знебарвлення, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Аргатенко Т. В. Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами при постійному струмі / Т. В. Аргатенко, О. О. Малахова // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 29. - С.6-12.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset