Інструментальні обстеження. Міцність бетону. Розрив ланцюжку

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Доводиться можливість застосування методу відриву зі сколюванням для побудови кореляційних залежностей всіх неруйнівних методів визначення міцності бетону. Наводяться методики побудови кореляційних залежностей.
Опис
Ключові слова
масове обстеження., міцність бетону, міцність на стиск., сколювання
Бібліографічний опис
Ярас В. І. Інструментальні обстеження. Міцність бетону. Розрив ланцюжку / В. І. Ярас, С. О. Ловєйкін // Сучасні проблеми технічного регулювання у будівництві. : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол.ред. В. О. Плоский. - Київ, 2015. - №1. - С. 101-106. - Бібліогр. : 5 назв
Зібрання