Концепція та використання систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Телега, Наталія
Омельяненко, Марина Максимівна
Бершак, А.О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Серед основних напрямів стратегічного розвитку України у ХХІ столітті пріоритетного значення набуває високотехнологічне машинобудування, оскільки саме воно відіграє визначальну роль у автоматизації, інноваційності, матеріалоємності й енергоефективності решти галузей виробництва, забезпечує формування матеріально-речового каркаса всіх виробничих підприємств і в умовах євроінтеграції становить фундамент розвитку національної економіки країни
Опис
Ключові слова
високотехнологічне машинобудування, ракетно-космічне машинобудування, інноваційна діяльність, мультикритеріальний аналіз (Multiple criteria decision analysis - MCDA)
Бібліографічний опис
Телега Н. Концепція та використання систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів / Н. Телега, М. М. Омельяненко, А. О. Бершак // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць: в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 року. - С. 159 - 162. - Бібліогр. : 2 назви.