Світовий досвід проектування лікарень невідкладної медичної допомоги

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Сьогодні Україна має нагальну потребу оновлення державної системи охорони здоров'я. Уряд країни і Міністерство охорони здоров'я намагаються провести загальну реформу системи охорони здоров’я та виведення української медицини на європейський рівень. Всі ці організаційні рішення та кроки, безумовно, повинні знайти своє відображення в архітектурі нових сучасних медичних будівель, а також повинні бути вжиті відповідні заходи в разі проведення реконструкції та оновлення вже існуючих та функціонуючих медичних установ. Також слід зазначити, що одним з пріоритетних напрямків роботи Міністерства охорони здоров'я визначено покращення системи екстреної медичної допомоги в Україні, яка повинна відповідати пріоритетному розумінню цінності та важливості кожного людського життя.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, державна система охорони здоров'я, проектування лікарень невідкладної медичної допомоги
Бібліографічний опис
Булах І. В. Світовий досвід проектування лікарень невідкладної медичної допомоги / І. В. Булах // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 48-52. - Бібліогр. : 2 назв.