Про домінуючи концепції енергозбереження житла

Ескіз

Дата

2019

Автори

Гаран, Ольга Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В умовах економічної ситуації в Україні будівництво енергозберігаючих споруд набуває все більшої популярності. Такі будівельні об'єкти є одними з найбільш рентабельних та перспективних напрямків. Так як, враховується і ціна квадратного метра, і витрати, які будуть виникати в подальшому при експлуатації будівельного об'єкта. Матеріальні витрати на проект можуть окупитися за кілька років

Опис

Ключові слова

енергоефективність будівель, енергозбереження, Пасивний Будинок ( Passive House), Активний Будинок ( Active House ), Зелена оренда ( Green Lease)

Бібліографічний опис

Гаран О. В. Про домінуючи концепції енергозбереження житла / О. В. Гаран // Будівельне право : проблеми теорії і практики: зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. – Ч.1. : Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 9 - 13. - Бібліогр. : 10 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced