Визначення категорії «регіон» у сучасному науковому дискурсі: аналіз основних підходів

Ескіз

Дата

2019

Автори

Семко, Вадим Леонідович
Баєва, Юлія Євгенівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Поняття «регіон» є однією з ключових категорій у сучасному міждисциплінарному науковому дискурсі. Сьогодні регіони дедалі більше стають самостійними цілісними суб’єктами економічних відносин, випереджаючи у цьому відношенні окремі підприємства і, навіть держави.

Опис

Ключові слова

поняття "регіон", міждисциплінарний науковий дискурс, кафедра політичних наук і права

Бібліографічний опис

Семко В. Л. Визначення категорії регіон «регіон» у сучасному науковому дискурсі: аналіз основних підходів / В. Л. Семко, Ю. Є. Баєва // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 41 - 46. - Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced