Архітектура Ірану в контексті внутрішньої політики

Ескіз

Дата

2017

Автори

Захеди Шахаб

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

W artykule podj§to problem tradycyjnej islamskiej architektury i wspolczesnej architektury w miastach Iranu w kontekscie wewn§trznej polityki kraju. Jest zrobionyprzeglqd literatury politologicznej o specyfice kierowania, socjalnie - ludnosciowych problemach kraju, jest przeanalizowana rola historycznej islamskiej spuscizny i rola nowych budowl w miastach Iranu. Kontakty z krajami Zachodu po skasowaniu ekonomicznych sankcji sprzyjajq przenikaniu do Iranu architektonicznych i budowlanych tradycji. Nowe kierunki w architekturze Iranu podtrzymuje mlodziez i mlodzi architekci, ktorzy uczyli si§ za granicq i znajq swiatowe tendencji w architekturze. We wspolczesnych warunkach razem z historycznq islamskq architekturq w miastach Iranu sq obecne i nowatorskie obiekty. Te tendencje zacz§fy si§ w koncu XXstulecia i rosnq dzis. Для розуміння ролі ісламської архітектури - як історичної спадщини, так і сучасних мечетей, необхідно розуміння специфіки внутрішньої політики Ісламської Республки Ірану, яка визначається трьома центрами - Рахбаром, духовною Радою Експертів і світською владою. Таким чином, в системі управління одночасно співіснують духовна гілка влади і світська. Це пояснює, чому таке важливе значення в житті країни займає іслам, ісламська архітектура. Водночас в останні роки внаслідок поглиблення контактів з європейськими країнами спостерігається поширення міжнародних архітектурних тенденцій на нову забудову міст Ірану, що активно підтримується молодими архітекторами, особливо тими, які навчалися за кордоном.

Опис

Ключові слова

Iran, meczety, wspolczesna architektura., ісламська архітектура, мечеть

Бібліографічний опис

Захеди Шахаб Архітектура Ірану в контексті внутрішньої політики / Захеди Шахаб // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 218 - 224. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced