Творча спадщина О. Г. Молокіна в Харкові міжвоєнного періоду

Ескіз

Дата

2018

Автори

Дерябіна, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуто творчий шлях видатного архітектора О.Г. Молокіна та найбільш цікаві проекти, що було виконано в 1914–1930-х рр. Його будівлі запроектовані та побудовані в Харкові вирізнялися функціональним та художнім різноманіттям.

Опис

Ключові слова

О. Г. Молокін, селянський поземельний банк, інститут наукової та практичної ветеринарії, будівля Держстраху, комплекс студентських гуртожитків «Гігант», клуб печатників, клуб робітників зв’язку, А. Г. Молокин, крестьянский поземельный банк, институт научной и практической ветеринарии, здание Госстраха, комплекс студенческий общежитий «Гигант», клуб печатников, клуб работников связи, A. Molokin, Peasant Land Bank, Institute of Scientific and Practical Veterinary, gosstrakh building, «Gigant» student dormitory complex, Club of Press Workers, Club of Communication Workers

Бібліографічний опис

Дерябіна О. О. Творча спадщина О. Г. Молокіна в Харкові міжвоєнного періоду / О. О. Дерябіна // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 254-259. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset