Творча спадщина О. Г. Молокіна в Харкові міжвоєнного періоду

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуто творчий шлях видатного архітектора О.Г. Молокіна та найбільш цікаві проекти, що було виконано в 1914–1930-х рр. Його будівлі запроектовані та побудовані в Харкові вирізнялися функціональним та художнім різноманіттям.
Опис
Ключові слова
О. Г. Молокін, селянський поземельний банк, інститут наукової та практичної ветеринарії, будівля Держстраху, комплекс студентських гуртожитків «Гігант», клуб печатників, клуб робітників зв’язку, А. Г. Молокин, крестьянский поземельный банк, институт научной и практической ветеринарии, здание Госстраха, комплекс студенческий общежитий «Гигант», клуб печатников, клуб работников связи, A. Molokin, Peasant Land Bank, Institute of Scientific and Practical Veterinary, gosstrakh building, «Gigant» student dormitory complex, Club of Press Workers, Club of Communication Workers
Бібліографічний опис
Дерябіна О. О. Творча спадщина О. Г. Молокіна в Харкові міжвоєнного періоду / О. О. Дерябіна // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 254-259. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання