Визначення динамічних характеристик складних просторових конструкцій в частотно-часовому просторі проектів біосферосумісного будівництва

Ескіз

Дата

2019

Автори

Чернишев, Д. О.
Дружинін, М.
Шпакова, Г. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена пошуку пере- дових аналітичних засобів і методико- алгоритмічних прийомів організаційно- технологічної та стохастичної оцінки, подолання ризиків та загроз при реалізації проектів біосфе- росумісного будівництва. Обгрунтована доціль- ність застосування теорії та методів вейвлет- аналізу при дослідженні нестаціонарних стоха- стичних коливань складних просторових конс- трукцій, зумовлена потребою більш точного прогнозування їхньої динамічної поведінки та ідентифікації характеристик конструкцій в час- тотно-часовому просторі.

Опис

Ключові слова

wavelet-аналіз, стохастична оцінка, невизначеннісь середовища, будівельний проект, біосферосумісність будівництва, кафедра водопостачання та водовідведення, кафедра будівельних технологій, wavelet analysis, stochastic estimation, environmental uncertainty, construction project, biosphere compatibility, construction

Бібліографічний опис

Чернишов Д. О. Визначення динамічних характеристик складних просторових конструкцій в частотно-часовому просторі проектів біосферосумісного будівництва / Д. О. Чернишов, М. Дружинін, Г. В. Шпакова // Будівельні конструкції. Теорія і практика : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 4. - С. 21-27. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset