Визначення динамічних характеристик складних просторових конструкцій в частотно-часовому просторі проектів біосферосумісного будівництва

Ескіз недоступний
Файли
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена пошуку пере- дових аналітичних засобів і методико- алгоритмічних прийомів організаційно- технологічної та стохастичної оцінки, подолання ризиків та загроз при реалізації проектів біосфе- росумісного будівництва. Обгрунтована доціль- ність застосування теорії та методів вейвлет- аналізу при дослідженні нестаціонарних стоха- стичних коливань складних просторових конс- трукцій, зумовлена потребою більш точного прогнозування їхньої динамічної поведінки та ідентифікації характеристик конструкцій в час- тотно-часовому просторі.
Опис
Ключові слова
wavelet-аналіз, стохастична оцінка, невизначеннісь середовища, будівельний проект, біосферосумісність будівництва, кафедра водопостачання та водовідведення, кафедра будівельних технологій, wavelet analysis, stochastic estimation, environmental uncertainty, construction project, biosphere compatibility, construction
Бібліографічний опис
Чернишов Д. О. Визначення динамічних характеристик складних просторових конструкцій в частотно-часовому просторі проектів біосферосумісного будівництва / Д. О. Чернишов, М. Дружинін, Г. В. Шпакова // Будівельні конструкції. Теорія і практика : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 4. - С. 21-27. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання