Використання напівфабрикатів гарбуза для збагачення хліба пшеничного

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Полтавська державна аграрна академія
Анотація
Одним із пріоритетних завдань сучасного хлібопечення є випуск продукції, яка відрізняється покращеними споживними властивостями. Для виконання цього завдання необхідно максимально залучити в господарський обіг місцеві сировинні ресурси рослинного походження, розробити оптимальні способи їх переробки з метою отримання біологічно цінних напівфабрикатів, що стане поштовхом для виробництва функціональних продуктів харчування. Щоденне споживання хліба дає нам всі підстави вважати його продуктом харчування, що має першочергове значення, тому не випадково у статті була здійснена спроба доповнити рецептуру хліба пшеничного для надання йому істотно нових споживних властивостей, які відповідали б сучасним вимогам щодо харчування.
Опис
Ключові слова
кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, хліб, сорт, гарбуз, напівфабрикат, пробне випікання, збагачення
Бібліографічний опис
Використання напівфабрикатів гарбуза для збагачення хліба пшеничного / О. В. Бараболя, О. В. Калашник, С. Е. Мороз // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2018. – № 4. − C. 76-80. - Бібліогр. : 14 назв.