Використання напівфабрикатів гарбуза для збагачення хліба пшеничного

Ескіз

Дата

2018

Автори

Бараболя, О. В.
Мороз, С. Е.
Калашник, О. В.
Жемела, Г. П.
Юдічева, О. П.
Сергієнко, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавська державна аграрна академія

Анотація

Одним із пріоритетних завдань сучасного хлібопечення є випуск продукції, яка відрізняється покращеними споживними властивостями. Для виконання цього завдання необхідно максимально залучити в господарський обіг місцеві сировинні ресурси рослинного походження, розробити оптимальні способи їх переробки з метою отримання біологічно цінних напівфабрикатів, що стане поштовхом для виробництва функціональних продуктів харчування. Щоденне споживання хліба дає нам всі підстави вважати його продуктом харчування, що має першочергове значення, тому не випадково у статті була здійснена спроба доповнити рецептуру хліба пшеничного для надання йому істотно нових споживних властивостей, які відповідали б сучасним вимогам щодо харчування.

Опис

Ключові слова

кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, хліб, сорт, гарбуз, напівфабрикат, пробне випікання, збагачення

Бібліографічний опис

Використання напівфабрикатів гарбуза для збагачення хліба пшеничного / О. В. Бараболя, О. В. Калашник, С. Е. Мороз // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2018. – № 4. − C. 76-80. - Бібліогр. : 14 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset