Товарознавство та комерційна діяльність

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/6434

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Дослідження алгоритму кодування шпалер різних типів за УКТЗЕД з метою їх правильного митного оформлення
  (РВВ Луцького НТУ, 2019) Захарченко, П. В.; Юдічева, О. П.; Паламарчук, О. К.
  За ДКПП рідкі шпалери мають код 20.30.12-90.00 «Фарби та лаки, інші, на основі синтетичних полімерів, н. в. і. у.», тобто вони віднесені до секції С «Продукція переробної промисловості». Під час встановлення коду за УКТЗЕД спочатку було встановлено − рідкі шпалери є нехарчовою продукцією і відносяться до хімічної продукції, тобто можуть бути класифіковані у розділі IV «Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості». Цей розділ містить 11 груп. Аналіз приміток та пояснень до розділу IV дає можливість віднести рідкі шпалери до групи 32 «Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки, замазки та інші мастики; чорнило, туш». Відповідно до пояснень до групи 32, рідкі шпалери – це невогнетривкі суміші для підготовлення поверхонь. Отже, код рідких шпалер за УКТЗЕД −3214900090.
 • Документ
  Борошно зі спельти: визначення та обґрунтування тенденцій розвитку ринку, оцінка якості
  (РВВ Луцького НТУ, 2019) Алавердян, Л. М.; Юдічева, О. П.; Романенко, О. В.
  Визначено, що дослідні зразки борошна із спельти мають відмінну якість за органолептичними показниками. Порівняно із контролем - борошном пшеничним, борошно із спельти відрізняється горіховим смаком і ароматом, що позитивно вплинуло на загальну балову оцінку. Під час дослідження смаку і запаху зразків борошна методом профілювання із врахуванням визначених дегустаторами дескрипторів, було зроблено висновки про те, що зразки борошна із спельти органічної мають більш виражену гармонійність смаку і аромату. Визначено чинники, що сприяють вирощуванню спельти вітчизняними підприємствами аграрного сектору і збору врожаю, достатнього для забезпечення, як внутрішніх потреб, так і формування потужного експортного потенціалу. До них віднесено сприятливі кліматичні умови в Україні, перенасичення ринку злакових борошном з неорганічної пшениці, посилення прагнення населення до здорового харчування і безпосередньо хімічний склад спельти. Зазначено, що на сьогодні, український ринок спельти залишається вузьким і характеризується скороченням обсягів виробництва борошна з неї. В той час світові тенденції споживання продукції зі спельти та сформовані ціни її реалізації в Україні свідчать про економічну доцільність та перспективність розвитку досліджуваного напряму в українському аграрному секторі.
 • Документ
  Justification for use of two-component mixtures for cooking wheat bread
  (PC Technology Center, 2018) Kalashnyk, O.; Barabolia, O.; Mykhailova, O.; Pisarenko, S.; Yudicheva, O.; Moroz, S.; Birta, G.; Tkachenko, A.; Kyrychenko, O.; Gniti, N.
  To meet physiological needs in the diet, traditionally the main place is occupied by bread. The enterprises that produce bread offer a wide range of products that are distinguished by the use of a variety of raw materials to meet the various physiological needs of people, energy and nutritional value, flavor, weight, packaging, etc.
 • Документ
  Formation of Consumption Properties of Sweet Pepper (Capsicum Annuum L.) Sauce
  (Scientific Route OU, 2018) Dubinina, A.; Letuta, T.; Selyutina, G.; Shcherbakova, T.; Afanasieva, V.; Yudicheva, O.; Kalashnyk, O.; Samoylenko, A.
  The sauce quality was formed by mathematical modeling using general criteria of optimization of organoleptic parameters. There were also determined specific criteria of optimization of the recipe composition taking into account their daily need. As a result of the conducted studies the composition of recipe components for the sauce was optimized: sweet pepper 80 %, garlic leaves – 5 %, parsley leaves,dill – 5 %, celery leaves – 5 %, salt – 1,5 %, sugar – 0,5 %, chitosan – 0,5 %. There were studied organoleptic parameters of the developed sauce, characterized by a pleasant bright-green color, homogenous paste-like consistence, pleasant taste and smell. The used stabilizing factors allowed to get the sauce with the increased content of essential factors of nutrition. They participate in the increase of protective forces of the organism, so allow to recommend them in prophylactic, child and dietary nutrition.
 • Документ
  Органолептичне оцінювання хліба пшеничного, збагаченого продуктами переробки гарбуза
  (Видавництво Львівського торговельноекономічного університету, 2020) Юдічева, О. П.; Калашник, О. В.; Мороз, С. Е.; Рибалко, О. А.; Корсун, А. В.
  Одним із перспективних напрямів підвищення якості, безпечності, харчової цінності та засвоювання, розширення асортименту, збагачення нутрієнтами хліба та хлібобулочних виробів є використання нових нетрадиційних видів рослинної сировини, яка містить збалансований комплекс мінеральних речовин, вітамінів та інших біологічно цінних сполук, а також характеризується високими поживними, смаковими та іншими властивостями. Водночас важливе значення мають органолептичні властивості виробів, що одержані за новими рецептурами. Особливого значення набуває флейвор – комплексне відчуття у порожнині рота людини, яке виникає під час дегустації і зумовлене смаком, запахом і текстурою. За профілем флейвору можна визначити вплив складу сировини, умов зберігання, технології виготовлення на смаковитість хлібобулочних виробів. Метою дослідження була розробка рецептури та оцінка показників споживних властивостей хлібобулочного виробу функціонального призначення з рослинними добавками. Особливість даного дослідження - вивчення різних різновидів і сортів гарбуза, а також можливість їх застосування для збагачення хлібобулочних виробів пектиновими речовинами, вітамінами, зокрема ß – каротином. Для визначення впливу напівфабрикатів, виготовлених із гарбуза, на показники якості хліба пшеничного проводили пробне випікання за загальноприйнятою методикою наукових досліджень в акредитованій лабораторії якості зерна Полтавської державної аграрної академії.
 • Документ
  Stabilization of the natural color of sweet pepper (Capsicum annuum L.) during its processing
  (PC Technology Center, 2018) Дубініна, А. А.; Летута, Т. М.; Щербакова, Т. В.; Селютіна, Г. А.; Афанасьєва, В. А.; Юдічева, О. П.; Калашник, О. В.; Самойленко, А. А.
  Among the vegetable plants that make up the diet of humans, pepper occupies one of the main places as its fruits possess not only the high taste, dietary and nutrient properties, but they are also distinguished by the elevated content of vitamins and other bioactive substances (BAS).
 • Документ
  Quality and safety of food as a component
  (Nemoros s.r.o., 2019) Yudicheva, O.; Kalashnyk, O.; Moroz, S.; Kalian, O.
  Extra oat flakes, «Hercules Power» produced by Ltd. «Hercules and K», according to organoleptic parameters, correspond to the requirements of GOST 21149. Consequently, the analysis of the results of the research of the content of toxic elements in the oat flakes of extra production by Ltd. «Hercules and K» showed that this food product meets the requirements of GOST 21149-93 and SanPiN 2.3.2.560-96 according to measured safety parameters
 • Документ
  Peculiarities of developing professional competencies of commodity trading experts in construction
  (Science and Education a New Dimension, 2018) Zakharchenko, P. V.; Gavrysh, О. M.; Yudicheva, O. P.
  The article considers modern approaches and possibilities of using a competency-based approach for training commodity specialists for construction area. A brief description of the pedagogical research in Ukraine which is devoted to the implementation of a competency-based approach during study has been given. The key professional competencies required for commodity trading experts in construction have been formulated and substantiated. The main directions for expanding and deepening of professional competencies of the commodity specialists who are trained by higher educational establishments of Ukraine have been outlined.
 • Документ
  Використання напівфабрикатів гарбуза для збагачення хліба пшеничного
  (Полтавська державна аграрна академія, 2018) Бараболя, О. В.; Мороз, С. Е.; Калашник, О. В.; Жемела, Г. П.; Юдічева, О. П.; Сергієнко, О. В.
  Одним із пріоритетних завдань сучасного хлібопечення є випуск продукції, яка відрізняється покращеними споживними властивостями. Для виконання цього завдання необхідно максимально залучити в господарський обіг місцеві сировинні ресурси рослинного походження, розробити оптимальні способи їх переробки з метою отримання біологічно цінних напівфабрикатів, що стане поштовхом для виробництва функціональних продуктів харчування. Щоденне споживання хліба дає нам всі підстави вважати його продуктом харчування, що має першочергове значення, тому не випадково у статті була здійснена спроба доповнити рецептуру хліба пшеничного для надання йому істотно нових споживних властивостей, які відповідали б сучасним вимогам щодо харчування.