Цільові індикатори забезпечення стратегічних пріоритетів та етапи життєвого циклу підприємств

Ескіз

Дата

2019

Автори

Баличев, Олег Юрійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На основі здійсненого аналізу обґрунтовано концептуальні положення управління економічною безпекою підприємств, які дозволяють забезпечити ефективність управління економічною безпекою підприємств машинобудування на основі використання активних підходів та базуються на узгодженості стратегій економічної безпеки зі стратегіями підприємств, врахуванні впливу факторів, стану їх ресурсів та можливостей. Невідповідність між ними формує умови зниження рівня економічної безпеки і вимагає введення змін в організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою підприємств машинобудування

Опис

Ключові слова

управління економічною безпекою підприємств, стратегія управління, антикризовий підход, підприємства машинобудування

Бібліографічний опис

Баличев О. Ю. Цільові індикатори забезпечення стратегічних пріоритетів та етапи життєвого циклу підприємств / О. Ю. Баличев // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 104 - 106. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset