Цільові індикатори забезпечення стратегічних пріоритетів та етапи життєвого циклу підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Баличев, Олег Юрійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі здійсненого аналізу обґрунтовано концептуальні положення управління економічною безпекою підприємств, які дозволяють забезпечити ефективність управління економічною безпекою підприємств машинобудування на основі використання активних підходів та базуються на узгодженості стратегій економічної безпеки зі стратегіями підприємств, врахуванні впливу факторів, стану їх ресурсів та можливостей. Невідповідність між ними формує умови зниження рівня економічної безпеки і вимагає введення змін в організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою підприємств машинобудування
Опис
Ключові слова
управління економічною безпекою підприємств, стратегія управління, антикризовий підход, підприємства машинобудування
Бібліографічний опис
Баличев О. Ю. Цільові індикатори забезпечення стратегічних пріоритетів та етапи життєвого циклу підприємств / О. Ю. Баличев // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 104 - 106. - Бібліогр. : 3 назви.