Науково-методичний інструментарій реалізації управлінського механізму інформаційними потоками в будівництві

Ескіз

Дата

2018

Автори

Бондар, Олена Анатоліϊвна
Аль-Хавамлі, Елеонора Хішамівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Посилення конкурентної боротьби на внутрішньому ринку України спонукало підприємства-резиденти до все більш активного впровадження маркетингу в їх повсякденну діяльність. Час інтуїтивних рішень вже минув, настала первинна стадія формування і структуризації ринку, і керівництво великих компаній, орієнтованих на стабільність бізнесу, зацікавилося інструментами, які забезпечують високу надійність досягнення кінцевих результатів при прийнятті маркетингових рішень. Одним з таких інструментів є маркетингові дослідження

Опис

Ключові слова

кафедра менеджменту в будівництві, маркетингові рішення, маркетингові дослідження, маркетингова інформаційна система (МІС), інформаційні потоки

Бібліографічний опис

Бондар О. А. Науково-методичний інструментарій реалізації управлінського механізму інформаційними потоками в будівництві / О. А. Бондар, Е. Х. Аль-Хавамлі // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 225 - 226

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset