Соціальний діалог в системі регіонального управління

Ескіз

Дата

2019

Автори

Петроє, Ольга Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

В умовах глобалізаційних викликів одним із основних чинників успішного розвитку регіонів стає їх здатність перейти на шлях парадигми сталого розвитку й, таким чином, забезпечити конкурентоспроможність та реалізацію стратегічних завдань нової регіональної політики. Посилена увага до регіонального розвитку на сучасному етапі обумовлена можливостями регіону адекватно реагувати на сигнали внутрішньої й зовнішньої кон'юнктури, а також гнучко адаптуватися до змін параметрів економіки у напрямі підтримки соціального середовища. Як показують результати останніх досліджень в сфері регіоналізму, основою сталого розвитку регіону може стати його інноваційна екосистема, що інтегрує науково-технологічний, інвестиційний і людський потенціали на засадах мережевої організації соціально-економічної діяльності.

Опис

Ключові слова

регіональне управління, розвиток регіонів, сталий розвиток

Бібліографічний опис

Петроє О. М. Соціальний діалог в системі регіонального управління / О. М. Петроє // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 106 - 110. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset