Законодавчі й нормативні перешкоди проведення обстежень технічного стану будівель і споруд

Ескіз

Дата

2019

Автори

Банах, Андрій Вікторович
Арутюнян, Євгеній Едуардович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Останнім часом спостерігається стрімке збільшенням кількості об’єктів міської забудови, зокрема багатоповерхових житлових будинків, що мають аварійний технічний стан, при тому, що термін їх експлуатації, згідно до чинних будівельних норм, складає 100 років. Натомість такі об’єкти експлуатуються лише 35...60 років. Впливам змін природного середовища під тиском антропогенних чинників також піддаються інфраструктурні об’єкти, вулично-дорожня мережа, об’єкти стратегічного значення, інженерні мережі

Опис

Ключові слова

обстеження технічного стану будівель і споруд, будівельні норми, забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, паспортизація об’єктів, Державно архітектурно- будівельний контроль

Бібліографічний опис

Банах А. В. Законодавчі й нормативні перешкоди проведення обстежень технічного стану будівель і споруд / А. В. Банах, Є. Е. Арутюнян // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. – Ч.1. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 71- 78. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset