Підвищення ефективності самопланування основних результатів діяльності будівельних підприємств

Анотація
В умовах маркетингової системи виробництва і господарювання планування здійснюється на основі економічного механізму самопланування з урахуванням державного орієнтовного і направляючого планування шляхом розробки короткострокових (1-2 роки), середньострокових (3-5 років), довгострокових (7-10 років), а також стратегічних (понад 10 років) у вигляді основних стратегій і конкретних бізнес-планів.
Опис
Ключові слова
будівельні підприємства, діяльність, кафедра економіки будівництва, підвищення ефективності самопланування
Бібліографічний опис
Підвищення ефективності самопланування основних результатів діяльності будівельних підприємств / К. В. Крикун, С. Л. Оліферук, А. С. Рязанов, Н. Б. Сердюченко // Ефективні технології в будівництві : програма та тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції, Київ, 27 - 28 березня, 2019. – Київ : Ліра-К, 2019. - С. 126 - 127.