Підвищення ефективності самопланування основних результатів діяльності будівельних підприємств

Ескіз

Дата

2019

Автори

Крикун, К. В.
Оліферук, С. Л.
Рязанов, А. С.
Сердюченко, Н. Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Ліра-К

Анотація

В умовах маркетингової системи виробництва і господарювання планування здійснюється на основі економічного механізму самопланування з урахуванням державного орієнтовного і направляючого планування шляхом розробки короткострокових (1-2 роки), середньострокових (3-5 років), довгострокових (7-10 років), а також стратегічних (понад 10 років) у вигляді основних стратегій і конкретних бізнес-планів.

Опис

Ключові слова

будівельні підприємства, діяльність, кафедра економіки будівництва, підвищення ефективності самопланування

Бібліографічний опис

Підвищення ефективності самопланування основних результатів діяльності будівельних підприємств / К. В. Крикун, С. Л. Оліферук, А. С. Рязанов, Н. Б. Сердюченко // Ефективні технології в будівництві : програма та тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції, Київ, 27 - 28 березня, 2019. – Київ : Ліра-К, 2019. - С. 126 - 127.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced