Реформа 30 липня 1863 року в губерніях Правобережної України: соціально-економічний вектор національної політики в регіоні

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Визначальне місце в еволюції відносин землеволодіння в українських губерніях колишньої Російської імперії займає реформа 19 лютого 1861 р. Вона виходила з утопічних припущень і базувалася на нездійсненному розрахунку перетворити масу селянства у самодостатніх виробників, які, тим не менш, стояли би перед необхідністю віддавати частину своїх матеріальних і трудових ресурсів державі і поміщикам. Законодавчі акти, покликані регулювати аграрне реформування при переході від феодальної до капіталістичної системи суспільних відносин, не привели до чіткого розмежування поміщицької і селянської землі. Реформа не передбачала обов’язкового і негайного наділення селянства землею у власність. Законодавство лише надало таку можливість, але поставило процес наділення землею та звільнення від зобов’язаних відносин у залежність від добровільних угод, тобто не зробило його для селянства питанням правового регулювання.
Опис
Ключові слова
земельна реформа, національна політика
Бібліографічний опис
Криськов А. А. Реформа 30 липня 1863 року в губерніях Правобережної України: соціально-економічний вектор національної політики в регіоні / А. А. Криськов // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 56 - 59. - Бібліогр. : 9 назв.