Співвідношення понять «девелоперська діяльність» та «організація будівництва будівель»

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Будівельна галузь на сьогодні є одним з ключових рушіїв розвитку національної економіки України. Разом з тим, чинне законодавство не відображає в повній мірі сучасні реалії організації господарських взаємозв’язків між суб’єктами будівельних правовідносин, а в окремих випадках нормативно-правове регулювання деяких інноваційних напрямків підприємницької діяльності в окресленій галузі взагалі відсутнє. Прикладом може слугувати девелоперська діяльність у сфері нерухомості, яка протягом останнього десятиліття досягла в Україні піку свого розвитку
Опис
Ключові слова
девелоперська діяльність, організація будівництва, будівельна діяльність
Бібліографічний опис
Бляхарський Я. С. Співвідношення понять «девелоперська діяльність» та «організація будівництва будівель» / Я. С. Бляхарський // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. – Ч.1. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 140 - 146. - Бібліогр. : 9 назв.