Адміністрування економічною безпекою підприємств із залучення компонент теорії нейронних мереж: прикладний аспект

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Аналіз статистичних та аналітичних даних дозволив виявити тенденції та діагностувати зниження рівня економічної безпеки, що впливає на можливості підприємств машинобудування ефективно використовувати та нарощувати свій потенціал
Опис
Ключові слова
кафедра економіки будівництва, підприємства машинобудування, адміністрування економічної безпеки підприємств
Бібліографічний опис
Стеценко С. П. Адміністрування економічною безпекою підприємств із залучення компонент теорії нейронних мереж : прикладний аспект / С. П. Стеценко, Я. Ф. Локтіонова // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 43 - 46. - Бібліогр. : 2 назви.