Адміністрування економічною безпекою підприємств із залучення компонент теорії нейронних мереж: прикладний аспект

Ескіз

Дата

2019

Автори

Стеценко, Сергій Павлович
Локтіонова, Яна Федорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Аналіз статистичних та аналітичних даних дозволив виявити тенденції та діагностувати зниження рівня економічної безпеки, що впливає на можливості підприємств машинобудування ефективно використовувати та нарощувати свій потенціал

Опис

Ключові слова

кафедра економіки будівництва, підприємства машинобудування, адміністрування економічної безпеки підприємств

Бібліографічний опис

Стеценко С. П. Адміністрування економічною безпекою підприємств із залучення компонент теорії нейронних мереж : прикладний аспект / С. П. Стеценко, Я. Ф. Локтіонова // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 43 - 46. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset