Феномен регіоналізації в сучасних концепціях глобалізації

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Загострення протиріч глобального характеру між країнами Півночі та Півдня породили серйозні сумніви щодо самого поняття розвитку як прогресивного, цілісного і інтегративного процесу в країнах, що розвиваються. Альтернативи незалежному розвитку країн третього світу, на думку А.Г. Франка, не існує: «реалії нової кризи світового розвитку роблять теорії автономного розвитку і обмеженої залежності, так само як і політичних рішень в цьому стилі, недієвими і непридатними» [5, с.112]. Заклики до національної або регіональної колективної опори на власні сили він називає наслідками "ідеологічного відчаю". Як інтегральна частина сучасного світу країни третього світу приречені нести основний тягар наслідків спроб міжнародного капіталу вибратися з кризи. Франко крім усього іншого відкидає існування категорії відсталості в світі, що розвивається, "оскільки всі регіони світу почали розвиватися одночасно, але склалися спеціалізації окремих територій в умовах міжнародного капіталістичного поділу праці вела до того, що розвиток йшло на шкоду іншим і за їх рахунок".
Опис
Ключові слова
регіоналізація, глобалізація, кафедра політичних наук і права
Бібліографічний опис
Яхно О. О. Феномен регіоналізації в сучасних концепціях глобалізації / О. О. Яхно // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 50 - 54. - Бібліогр. : 5 назв.