Адаптаційна диверсифікація розвитку підприємств методологія та практика

Ескіз

Дата

2019

Автори

Івахненко, Ірина Сергіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Провідні промислові підприємства України мають на сьогодні незадовільні показники розвитку, причиною скорочення виробництва стала тимчасова окупація Криму та частини Донбасу, загальне економічне ускладнення в східних регіонах через логістичні проблеми

Опис

Ключові слова

кафедра менеджменту в будівництві, антикризове управління розвитком промислових підприємств, розвиток підприємств

Бібліографічний опис

Івахненко І. С. Адаптаційна диверсифікація розвитку підприємств методологія та практика / І. С. Івахненко // Будівельне право: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць: в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 року. - С. 64 - 68. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset