Скорочення термінів будівельних робіт при реконструкції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Романушко, Вероніка Євгенівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Пропонується метод суміщення робіт при реконструкції будівель із застосуванням змінних робочих зон, просторові параметри яких динамічно змінюються в процесі виконання робіт. Основою даного методу є здійснення виконання робіт в робочих зонах, просторові параметри яких для окремих робочих процесів можуть бути різні залежно від конструктивних та об’ємно-планувальних вирішень об’єкта, з наступним їх переміщенням у міру виконання робіт та забезпеченням розташування окремих зон подавання матеріалів. Представлений метод суміщеного виконання робіт доцільно використовувати в умовах проведення реконструкції об’єктів, в закритих приміщеннях, у разі надбудов без зупинки функціонування будівель та у випадках стислих умов, за необхідності організації горизонтального подавання конструкцій та матеріалів. Транспортні зони доцільно розташовувати від місця розташування вантажного підйомника уздовж будівлі в кількості від однієї до двох залежно від ширини будівлі. Аналіз проведення чисельних експериментів дозволяє стверджувати, що застосування запропонованого методу суміщення робіт дає можливість значного скорочення тривалості реконструкції із забезпеченням знаходження раціональних меж концентрації ресурсів.
Опис
Ключові слова
реконструкція будівель, суміщення процесів, робоча зона, концентрація ресурсів, кафедра технології будівельного виробництва
Бібліографічний опис
Романушко В. Є. Скорочення термінів будівельних робіт при реконструкції / В. Є. Романушко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 187 - 192. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання