Дослідження впливу діяльності Івана Мазепи на розвиток української культури та архітектури кінця XVII – початку XVIII століття

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Весь час на розвиток культури народу безпосередньо впливають різноманітні обставини, події, що відбуваються в певний період. Про архітектуру кінця XVII – початку XVII століття неможливо не говорити без імені Івана Мазепи. Він – меценат, людина, за власні кошти якого було побудовано і відреконструйовано велику кількість будівель у Києві, Чернігові, Переяславі, Батурині, Глухові. Гетьман прагнув залишити культурну спадщину для нащадків. Адже українське бароко містило у собі не лише європейські риси, а й власний самобутній стиль, характерний лише для українського народу.
Опис
Ключові слова
кафедра політичних наук і права, діяльність Івана Мазепи, українська архітектура кінця XVII – початку XVII століття
Бібліографічний опис
Макаренко А. Дослідження впливу діяльності Івана Мазепи на розвиток української культури та архітектури кінця XVII – початку XVIII століття / А. Макаренко, В. В. Єгоров // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 212 - 215. - Бібліогр. : 5 назв.