Задача розміщення в умовах невизначеності інформації

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто задачу розташування джерел цільового продукту при проектуванні інженерної мережі з інтервальними та нечіткими числами, які виражають невизначеність вихідних даних. Запропоновано варіанти розв’язання задачі.
Опис
Ключові слова
інженерна мережа, математична модель, інтервальні числа, нечіткі числа, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Полтораченко Н. І. Задача розміщення в умовах невизначеності інформації / Н. І. Полтораченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 13. – С. 126 - 129. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання