Вип. 13

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/339

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 21
 • Документ
  Основні тенденції прозорості бюджетного процесу
  (КНУБА, 2013) Цюцюра, С. В.; Криворучко, О. В.; Цюцюра, М. І.
  Висвітлено проблеми прозорості та особливостей участі громадськості й представників влади в бюджетному процесі з метою реалізації єдиної кадрової політики в державних структурах та впровадження єдиного ціннісного підходу в управлінні проектами розвитку.
 • Документ
  Системи управління навчальним процесом студентів з розгалуженою організацією дистанційного навчання у вищому навчальному закладі
  (КНУБА, 2013) Федусенко, О. В.; Рафальська, О. О.
  Наведено огляд наявних систем управління навчальним процесом, проаналізовано їх функціональні можливості та запропоновано модель розгалуженої організації дистанційного навчання.
 • Документ
  Концептуальний підхід до оцінки якості житлового середовища з використанням інформаційних технологій
  (КНУБА, 2013) Тістол, Н. В.
  Розглянуто підходи щодо розробки інтегрованої моделі процесу оцінки якості житлового середовища з використанням сучасних інформаційних технологій. Визначено параметри житлового середовища, кількісні та якісні параметри, міру впливу параметрів на якість.
 • Документ
  Применение теории несилового взаимодействия в проактивном управлении качеством проекта
  (КНУБА, 2013) Тесля, Ю. Н.; Концевич, В. В.
  Рассмотрены основные методы улучшения качества проекта. Предложено применение теории несилового взаимодействия для построения «мягких» технологий проактивного управления качеством проекта.
 • Документ
  Проблема голосової взаємодії в дистанційному навчанні вищого навчального закладу
  (КНУБА, 2013) Терейковська, Л. О.; Терейковський, І. А.
  Проведено аналіз підходів вирішення проблеми голосової взаємодії в інформаційній системі дистанційного навчання. Сформульовано перелік актуальних задач, пов’язаних з означеною проблемою. Окреслені перспективні шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Цінності зацікавлених сторін в соціальних та комерційних проектах
  (КНУБА, 2013) Рич, М. І.
  Розкрито особливості ролей зацікавлених сторін в соціальних та комерційних проектах. Розглянуто ключові кроки аналізу та формування цінностей у зацікавлених сторін у цих проектах.
 • Документ
  Задача розміщення в умовах невизначеності інформації
  (КНУБА, 2013) Полтораченко, Н. І.
  Розглянуто задачу розташування джерел цільового продукту при проектуванні інженерної мережі з інтервальними та нечіткими числами, які виражають невизначеність вихідних даних. Запропоновано варіанти розв’язання задачі.
 • Документ
  Соціальні мережі як засіб комунікації електронного навчання
  (КНУБА, 2013) Палій, С. В.
  Розглянуто передумови для синергії соціальних мереж та інформаційно-організаційного середовища підготовки та соціальної адаптації іноземців. Проаналізовано психологічні, соціальні та педагогічні аргументи такого поєднання. Запропоновано концептуальну модель та методи обміну даними між соціальними мережами та інформаційно-організаційним середовищем.
 • Документ
  Аналіз сучасних моделей, орієнтованих на знання, та методів прийняття рішень
  (КНУБА, 2013) Невмержицький, О. В.
  Проведено порівняння моделей представлення знань за такими характеристиками: рівень складності елемента знань; універсальність для різних предметних областей, природність і наочність представлення знань при використанні; розмірність моделі за обсягом пам'яті, необхідної для зберігання елемента моделі; особливості розробки системи на основі моделі.
 • Документ
  Идентификация динамических характеристик магнитострикционного датчика удельного теплосопротивления строительных материалов
  (КНУБА, 2013) Иносов, С. В.; Пристайло, Т. Ю.; Шикалов, В. С.
  Предлагается метод измерения удельного теплосопротивления твердых материалов линейным проволочным нагревателем (он же измеритель температуры), помещенным между двумя плоскими пластинами из исследуемого материала. Излагаются результаты исследования предлагаемой схемы измерения. Приводится компьютерная модель метода и экспериментальные результаты с целью обоснования ее преимуществ.