Забезпечення раціональної основи синхронізації і розвитку інноваційно-інвестиційної політики держави і підприємств: науково-прикладний аспект

Ескіз

Дата

2019

Автори

Федорова, Яна Юріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Невідповідність необоротних активів підприємств України сучасній епосі економічного розвитку не дозволяє вітчизняній продукції бути конкурентоспроможною

Опис

Ключові слова

інноваційно-інвестиційна політика держави, технологічне переозброєння підприємств, амортизаційна політика

Бібліографічний опис

Федорова Я. Ю. Забезпечення раціональної основи синхронізації і розвитку інноваційно-інвестиційної політики держави і підприємств: науково-прикладний аспект / Я. Ю. Федорова // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 155 - 159. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced