Забезпечення раціональної основи синхронізації і розвитку інноваційно-інвестиційної політики держави і підприємств: науково-прикладний аспект

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Невідповідність необоротних активів підприємств України сучасній епосі економічного розвитку не дозволяє вітчизняній продукції бути конкурентоспроможною
Опис
Ключові слова
інноваційно-інвестиційна політика держави, технологічне переозброєння підприємств, амортизаційна політика
Бібліографічний опис
Федорова Я. Ю. Забезпечення раціональної основи синхронізації і розвитку інноваційно-інвестиційної політики держави і підприємств: науково-прикладний аспект / Я. Ю. Федорова // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 155 - 159. - Бібліогр. : 2 назви.