Сучасне українське державотворення: виклики та загрози духовній сфері

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Державницький поступ України обумовлений не тільки соціально-економічним зростанням й зміцненням політико-правової незалежності країни, а й вкоріненістю у суспільній свідомості тих духовних цінностей, які становлять основу національної культури та ментальності. В наш час, коли Україна стала об’єктом інформаційних і “гібридних” війн, збереження духовних цінностей, забезпечення духовно-ціннісної безпеки нашої держави є нагальним завданням.
Опис
Ключові слова
ураїнське державотворення, держав, духовна безпека, інформаційна безпека
Бібліографічний опис
Калиновський Ю. Ю. Сучасне українське державотворення: виклики та загрози духовній сфері / Ю. Ю. Калиновський, Є. М. Мануйлов // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 48 - 52. - Бібліогр. : 7 назв.