Сучасне українське державотворення: виклики та загрози духовній сфері

Ескіз

Дата

2019

Автори

Калиновський, Юрій Юрійович
Мануйлов, Євген Миколайович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Державницький поступ України обумовлений не тільки соціально-економічним зростанням й зміцненням політико-правової незалежності країни, а й вкоріненістю у суспільній свідомості тих духовних цінностей, які становлять основу національної культури та ментальності. В наш час, коли Україна стала об’єктом інформаційних і “гібридних” війн, збереження духовних цінностей, забезпечення духовно-ціннісної безпеки нашої держави є нагальним завданням.

Опис

Ключові слова

ураїнське державотворення, держав, духовна безпека, інформаційна безпека

Бібліографічний опис

Калиновський Ю. Ю. Сучасне українське державотворення: виклики та загрози духовній сфері / Ю. Ю. Калиновський, Є. М. Мануйлов // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 48 - 52. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced