Відображення українських традицій у сучасній архітектурі

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Своїм багаторічним талантом український народ створив невмируще мистецтво, зразки якого передаються з покоління в покоління. Найбільш повно життя народу розкриває архітектура, твори якої практично формують постійне середовище людини. Сучасна архітектура представлена розмаїттям стильових напрямів і традицій. Та на шляху до нових форм в архітектурі та дизайні звернення до традицій національної культури є невичерпним. Сьогодні загальносвітовою тенденцією є пожвавлення інтересу до об’єктів, виконаних в українському етнічному стилі. А творче переосмислення образів та мотивів дають змогу створювати гармонійні сучасні архітектурні об’єкти. Метою роботи є розкрити особливості відображення українських традицій у сучасній архітектурі.
Опис
Ключові слова
кафедра політичних наук і права, сучасна архітектура, українські традиції
Бібліографічний опис
Каріне Хачатрян Відображення українських традицій у сучасній архітектурі / Каріне Хачатрян, В. Ф. Деревінський // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 254 - 258. - Бібліогр. : 3 назви.