Відображення українських традицій у сучасній архітектурі

Ескіз

Дата

2019

Автори

Каріне Хачатрян
Деревінський, Василь Федорович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Своїм багаторічним талантом український народ створив невмируще мистецтво, зразки якого передаються з покоління в покоління. Найбільш повно життя народу розкриває архітектура, твори якої практично формують постійне середовище людини. Сучасна архітектура представлена розмаїттям стильових напрямів і традицій. Та на шляху до нових форм в архітектурі та дизайні звернення до традицій національної культури є невичерпним. Сьогодні загальносвітовою тенденцією є пожвавлення інтересу до об’єктів, виконаних в українському етнічному стилі. А творче переосмислення образів та мотивів дають змогу створювати гармонійні сучасні архітектурні об’єкти. Метою роботи є розкрити особливості відображення українських традицій у сучасній архітектурі.

Опис

Ключові слова

кафедра політичних наук і права, сучасна архітектура, українські традиції

Бібліографічний опис

Каріне Хачатрян Відображення українських традицій у сучасній архітектурі / Каріне Хачатрян, В. Ф. Деревінський // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 254 - 258. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset